Privacyverklaring

Dit is de website van The House of Books
Laanakkerweg 16
4131 PB Vianen
E-mail: info@thehouseofbooks.com
Telefoon: 0347 379585
Fax: 0347 379271

The House of Books gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van onze interactieve diensten en producten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. The House of Books houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw IP-adres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.

Op deze site gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsites en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

The House of Books behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig het privacystatement voor een update.

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op via bovenstaand adres.

The House of Books is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze website. Ook kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van de website.

De teksten en grafische voorstellingen op deze website mogen niet openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van The House of Books.